Tidligere arrangementer Styret Kommende arrangementer


Vi i Zazjigalka vil gjerne dele vår fascinasjon og kjærlighet for russisk kultur med alle interesserte i Tønsbergdistriktet. Vi vil presentere russisk kultur og historie fra så mange sider som mulig; gjennom litteraturen, musikken, kunsten, filmen og historien. Vi henter folk til byen som er eksperter på sitt område og arrangerer foredrag, konserter, kulturkvelder, filmer og forestillinger.....Ordet Zazjigalka betyr "fyrtøy", og på samme måte som et fyrtøy sprer lys omkring seg, ønsker vi å bidra til å spre kunnskap om russisk kultur.


I mer enn 1000 år har det vært et nært forhold mellom Norge og Russland. Helt siden vikingekongene våre reiste for å søke ly hos de russiske fyrstene og hvile seg på veien til Konstantinopel har russere og nordboere søkt sammen og påvirket hverandre språklig, samfunnsmessig, kunstnerisk og menneskelig. Det finns mange eksempler opp gjennom historien på reiser og besøk som har vært gjort begge veier, innflytelse som har gått frem og tilbake over landegrensene.

Først de siste 100 årene har det vært vanskeligere med kontakten fordi de to landene befant seg i to forskjellige interessesfærer. Det var som om det ble bygget opp en høy mur mellom kulturene, og bare noen få var i stand til å bryte gjennom den.

Det er nå nesten to tiår siden Sovjetunionen falt og verden åpnet seg igjen. Allikevel opplever vi at avstanden mellom våre to kulturer er like stor, ja, på enkelte områder enda større enn noen sinne! Det oversettes færre bøker enn noen gang, det er færre russiske filmer på kino og TV, det er færre turister og mindre interesse for språket på skoler og høyskoler. Det er et paradoks!

Vi i Zazjigalka vil forsøke å lette litt på dette tunge teppet som skiller våre kulturer. Vi vet at det ligger en stor og rik kultur der rett på andre siden av Østersjøen, og det er en stor mangel hos oss at så få kjenner til den. Derfor henter vi inn folk som har spesielt satt seg inn i russisk litteratur og historie, kunst og kultur og får dem til å dele sin kunnskap med oss. Vi forsøker å gjøre oppmerksom på filmer og TV-serier, musikk og kunst slik at flere enn oss kan lære å sette pris på denne kulturskatten.

Zazjigalka begynte i desember 2007 med et foredrag om Vikingene og Russland av Halvor Tjønn. Slik ville vi begynne med begynnelsen da våre folk hadde et nært og vennskapelig forhold. Senere har vi sett på Fridtjof Nansens forhold til Russland og hungerkatastrofen på 1920-tallet, og vi har presentert forfattere og komponister, og etter hvert har vi funnet ut at listen med tema bare blir lengre og lengre! Det er så mye å ta av!

Etter å ha holdt på med Zazjigalka i over tre år, ser vi at det finnes en interesse blant flere enn oss. Til vår store glede og overraskelse har det kommet mange mennesker på våre foredrag og kulturkvelder. Det er inspirerende og gledelig. Vi vil gjerne fortsette å åpne flere sider ved russisk kultur og gleder oss til å formidle den for alle som vil komme.