Tidligere arrangementer Startside Kommende arrangementer

Den 9. des. 2007 holdt Halvor Tjønn, tidligere korrespondent for Aftenposten i Moskva, foredrag i Mariakapellet om

Vikingenes Russland



Hans bok med samme tittel kom ut i 2006 og forteller om det nære forholdet mellom Norge og Russland i Vikingtiden.Gruppen "Strengleikr" (Maja Lillian Marcussen, Tove Gleditsch Lie og Kåre A. Lie) framførte Harald Hardrådes sang som han diktet på vei gjennom Russland.