Tidligere arrangementer Startside Kommende arrangementer

MARIAKAPELLET, mandag 2. november kl. 19.00

Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941 - 45

Foredrag av Marianne Neerland Soleim.


Marianne Neerland Soleim har skrevet boken “Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45" som kom ut våren 2009. Hun arbeider som førstekonservator ved Falstadsenteret i Trøndelag og har doktorgraden på samme tema.

Det er nytt for mange av oss at det fantes så mange som
100.000 sovjetiske krigsfanger her i landet under krigen. At det var over 13.000 som døde er også sjokkerende. Vi mener at dette fortjener å bli mer kjent, og i dette foredraget vil vi få høre mer om hva som skjuler seg bak disse tallene.


I løpet av andre verdenskrig ble rundt 100 000 sovjetiske krigsfanger sendt til Norge som tvangsarbeidere. De fleste fangene var soldater fra den Røde Armé, men omkring 9000 av dem var sivile, sovjetiske borgere. Blant dem 1800 kvinner og barn.

Mange nordmenn viste en omsorgsfull holdning overfor de sovjetiske krigsfangene, fordi de ufrivillig ble vitne til den elendigheten fangene levde under. Over hele landet ble det vanlig å yte en innsats hvis en hadde ressurser og anledning til det. Selv om dette ikke ble betraktet som motstandsarbeid, var det likevel en måte å vise motstand på overfor tyskerne og de satte inn store ressurser for å forhindre denne kontakten mellom den norske befolkningen og krigsfangene.

Krigsfangenes innsats fikk stor betydning for utbyggingen av norsk infrastruktur, blant annet Nordlandsbanen, riksvei 50 (E6), tunnelbygg, etablering av befestninger og flyplasser. De medvirket med dette på lang sikt til moderniseringen av Norge.
Men dette hadde en høy pris i antall menneskeliv. Om lag 13 700 sovjetiske krigsfanger endte sitt liv i fangenskap i Norge.
Dette bildet viser minnet over krigsfangeleiren på Bergan, Nøtterøy.
I april 1944 ble det bestemt at det skulle anlegges et tungt fort med tre 38 centimeters kanoner på Vardås. Anleggsarbeidet på og ved Vardås ble hovedsakelig utført av 900 russiske krigsfanger plassert i krigsfangeleiren på Bergan.
Arbeidet foregikk i tre skift, døgnet rundt og kontinuerlig fram til frigjøringen. Arbeidet var fysisk hardt og de 900 fangene slet dag og natt i sommervarme, høstregn og vinterkulde.
De ble befridd 8. mai 1945.


Bak: Tove Gleditsch Lie og Astrid Bjønness. Foran: Marianne Neerland Soleim og Beate Arneberg Smedhus


Se artikkel om dette i Tønsbergs Blad her.