Tidligere arrangementer Startside Kommende arrangementer


Mariakapellet lørdag 12. juni kl. 17.00

KIRSEBÆRHAGEN
av
Anton Tsjekhov

I anledning 150-års jubileet for Anton Tsjekhovs fødsel, viste avslutningselever fra lærer- og førskolelinjen på Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo hans siste skuespill "Kirsebærhagen" fra 1904, et skuespill som er like aktuelt i dag som da det ble skrevet.

Regi: Jens Christensen.


 

Over ser vi noen bilder fra denne forestillingen.
Zazjigalka
er russisk og betyr "fyrtøy"

Zazjigalka
, venner av russisk kultur, har nå avsluttet sin tredje sesong.

Her kommer et tilbakeblikk.Vi synes "zazjigalka" er et så fint ord. Lydene er kraftfulle, og man må ta litt sats for å uttale det. Dessuten er betydningen symbolsk: det litt prosaiske "lighter" høres ikke så fint ut, så vi foretrekker å oversette det med "fyrtøy" som gir litt andre assosiasjoner. Det gir både lys og varme, og - ikke minst - det kan tenne en ild. For den innviede kan det gi assosiasjoner til Lenin som kalte sin eksilavis for "Iskra" som betyr "gnisten". Ikke det at vi vil assosiere oss med bolsjeviken Vladimir Iljitsj, men vi forstår tanken hans. Og en ild ble det...........

Vår interesse og kjærlighet til russisk litteratur, musikk, historie og kunst har en lang historie. Den begynte på forskjellig måte for oss, men vi har det til felles at vi gjerne vil dele den med andre. Dessuten har vi alle sett at formidlingen av andre lands kulturer har hatt en svært skjev fordeling her i landet, og store deler av den russiske kultur er lite kjent. Lenge kunne vi skylde på "Den kalde krigen", men nå er det snart 20 år siden Sovjetunionen ble oppløst, så nå er det på tide at vi prøver å jebne ut den avgrunnen som er mellom øst og vest i Europa.

Derfor har vi tre damene i Zazjigalka satt i gang med utjevningen, i alle fall i Tønsberg.For å formidle russisk kultur til folk i Tønsberg har vi vendt oss til de mest kompetente vi har her i landet. Innenfor litteratur har vi hatt noen av dem som har skrevet om, forelest over og oversatt russiske bøker; vi kan nevne professor Erik Egeberg som har oversatt utallige bøker, undervist på universitetet i Tromsø i mer enn 30 år og utrettelig har skrevet om Russlands store diktere i bokform og i tidsskrifter. Vi kan også nevne Peter Normann Waage som ofte brukes som Russlandsekspert i radio og TV og som har skrevet en rekke bøker og artikler om Russland og særlig er ekspert på Dostoevskij. Alf Glad som i en mannsalder har undervist i russisk på Oslo katedralskole og oversatt mange bøker fra russisk foredro en kveld for oss om Anton Tsjekhov. Også Per Egil Hegge har gjestet oss og øst av sin kunnskap om russisk litteratur og samfunn. Som korrespondent i Moskva på 70-tallet ga han oss mye innsikt i det som skjedde den gangen og har siden opprettholdt stillingen som "russlandsekspert". Også andre tidligere korrespondenter har vi hatt: Halvor Tjønn var vår første foredragsholder (høsten 2007) med sin presentasjon av vikingene i Russland. Ved siden av stillingen som korrespondent har han interessert seg for dette tema og skrevet en leseverdig bok som vi fikk et blikk inn i. Også Jahn Otto Johansen har besøkt oss. På sin karakteristiske måte filosoferte han over Russlands stilling i dag og ga oss et lite bilde av sin egen fascinasjon for det store landet.

Vi har også tatt for oss spesielle sider ved forholdet mellom Norge og Russland ved å innvitere eksperter på områdene: Fridtjof Nansens innsats for de sultrammede på 1920-tallet fikk vi høre om fra Carl Emil Vogt som har skrevet bok om det, om de russiske krigsfangene i Norge fortalte Marianne Neerland Soleim som kom helt fra Trøndelag der hun er leder for Falstad-senteret. Senere fortalte hun at hun viste selveste Medvedev rundt på Forsvarsmuseet og ga ham en innføring i samme tema.

Musikken er en stor del avrussisk kultur, og foreløpig har vi presentert to helt forskjellige sider ved russisk musikk: visesangeren Jørn Simen Øverli øste fra sin kilde av Vysotskijs sanger og skapte en stemningsfull kveld for oss, og den uutømmelige og eksentriske Jon-Roar Bjørkvold fikk oss til å gapskratte da han i sitt foredrag om Sjostakovitsj fremførte deler av komponistens opera "Nesen". Det er mye å hente innen russisk musikk, så vi har forhåpentligvis mye godt i vente.

Andre sider ved russisk kultur og historie som vi har vært innom er teater med fremføring av Gogols "Nesen" med Morten Jostad og et foredrag om samme forfatter av regissør Hans Henriksen. Og nå rett før sommeren hadde vi en oppføring av Tsjekhovs "Kirsebærhagen" med lærerstudenter fra Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo i Jens Christensens regi.

Den siden av russisk kultur som er minst kjent for oss her i landet er kanskje kunsten, så det vil vi gjøre noe med. Det har foreløpig ført til et foredrag om kunstneren Ilja Repin som kanskje er mest kjent for bildet av pramdragerne ved Volga og Brevet til sultanen. Det fikk vi Kari Brandtzæg til å gjøre for oss. Hun er noe så sjeldent som ekspert på russisk samtidskunst, kurator og skriver i Dagbladet. Og nå til slutt har vi klart å få til
en ikonutstilling her i byen med et svært engasjerende foredrag av ikonmaleren Solrunn Nes. Det er selvfølgelig et svært smalt tema, men for dem som fikk med seg både innledningen ved åpningen av utstillingen og foredraget ved slutten, ble det et dypdykk i bibelhistorien og kunsthistorien som vi sjelden har tilgang til.

For riktig å få noen festkvelder har vi passet på å feire de store forfatterne: først var det Gogols 200 års dag med mat og musikk og foredrag på Haugar i april 2009, og så var det Tsjekhovs 150 års dag som foregikk på Tollboden med foredrag og mat, spill og sang i januar 2010. Det er helt utrolig at det faktisk kommer et femtitalls mennesker til en slik kveld!

I tillegg til alt dette har vi arrangert et par filmkvelder med storslagne russiske filmer som ikke har kommet opp på kinoene i Norge. Vi har forsøkt å få til visning på kinoen, men det har vært vanskelig - så langt.

Da vi startet opp for snart tre år siden, visste vi ikke hvordan dette ville bli tatt i mot. Vi visste bare at vi tre damene hadde forferdelig lyst til å høre om disse temaene og treffe mennesker som har viet store deler av sitt liv til kulturformidling mellom Russland og Vesten. Stor har vår glede vært når vi har sett at folk kommer til arrangementene. Vi har hatt fra 25 til 90 mennesker på kveldene våre. Vi startet uten et rødt øre og var spente på hvor mye vi måtte ut med selv. Men så langt har det faktisk gått opp. Takket være noen av foredragsholderne som har tatt små honorarer har vi kommet over kneika når det har sett som mørkest ut. Noen skal ha godt betalt, og da må vi vite at vi har lagt oss opp noe i kassa.Vi har også samarbeidet med andre kulturarenaer i byen og har hatt gleden av å arrangere konserter sammen med Levende Klassisk, bokkvelder sammen med Tunsberg Litterære Selskap og utstilling hos Galleri KS. På den måten blir vi et bindeledd mellom flere kulturformidlere i Tønsberg. Det vil vi gjerne fortsette med. Det som kunne se ut til å være et så smalt felt at temaene fort ville være oppbrukt, har bare utvidet seg. Vi har mange ideer om nye tema og arrangementer, så vi håper på et fortsatt samarbeid med mange og ønsker velkommen til nye opplevelser i Zazjigalka.

Astrid Bjønness