Tidligere arrangementer Startside Kommende arrangementerGalleri KS onsdag 20. oktober kl. 19.00
I Storgaten, ved siden av biblioteket i Tønsberg

Fortellere, fatalister, frekkaser og fantaster.
Russisk litteratur i dag.Foredrag ved MARIT BJERKENG

Oversetter og førstelektor i russisk ved Høgskolen i Finnmark.
Hun har i mange år formidlet russisk litteratur og språk både til studenter og allmennheten. Av de forfatterne hun har oversatt til norsk de siste årene er Ljudmila Ulitskaja og Mikhail Sjisjkin.

Ljudmila Ulitskaja, Mikhail Sjiskin, Andrej KurkovFortellere, fatalister, frekkaser og fantaster. Russisk litteratur i dag.

Astrid Bjønness


Kjære alle Zazjigalka-venner,

Det har vært ganske stille her i Norge i de siste årene hva gjelder russisk litteratur. Det betyr ikke at det ikke gis ut litteratur i Russland, men at forlagene her i landet ikke har funnet det bryet verdt å oversette og gi ut bøker fra vårt store naboland i øst. Fra norsk til russisk har det derimot vært oversatt veldig mange bøker de siste 10-15 årene, så dette er en svært skjev fordeling.

Vi i Zazjigalka har derfor villet presentere noe av dette for få et bilde av hvordan det er med litteraturen i Russland i dag.En av dem som har vært mest aktiv på dette området er Marit Bjerkeng.

Hun har vært med på å stifte gruppen Petrusjka som nå oversetter tre russiske bøker i året. Selv har hun oversatt mye og har markert seg som en virkelig kjenner av nyere russisk litteratur.

Da det på Litteraturhuset i Oslo var russisk uke i våres, var Marit med i arrangementskomiteen og var den som intervjuet – eller bokbadet - Mikhail Sjisjkin, en av de mest spennende russiske forfatterne i dag. Marit har oversatt hans store roman ”Venushår” som kom ut i år og har stor innsikt i hans forfatterskap. Det har hun også om Ljudmila Ulitskaja som hun også har oversatt til norsk. En tredje russisk forfatter som gruppen Petrusjka har oversatt til norsk, er Andrej Kurkov.

Til daglig underviser Marit på Høyskolen i Finnmark og bor i Alta. Hun har også utgitt lærebokverket Sosedi 1,2 og 3. For den som har forsøkt å lære seg russisk, har man kanskje vært borti disse bøkene som er store og grundige gjennomganger av det russiske språk helt fra begynnerstadiet. Det er et kjempearbeid hun har gjort sammen med en russisk kollega.

Vi er veldig glade for at Marit Bjerkeng vil komme til oss i Zazjigalka i Tønsberg. Foredraget vil finne sted i Galleri KS i Storgaten (rett overfor Helios), og det vil for anledning bli hengt opp en utstilling av Hans Gerhard Sørensens bilder. De er spesielt plukket blant alle de illustrasjoner han gjorde til russiske fortellinger.

I forbindelse med denne utstillingen, der man vil se mange illustrasjoner til Tolstojs fortellinger, vil vi minne om det neste arrangementet i Zazjigalka: i anledning 100 års dagen for Tolstojs død vil vi vise hele den russiske versjonen av filmen Krig og Fred med engelske undertekster. Det finner sted lørdag 6.november fra kl. 12.00 i Tollboden i Tønsberg.

Tove Gleditsch Lie, Beate Arneberg Smedhus, Marit Bjerkeng og Astrid Bjønness.