Tidligere arrangementer Startside Kommende arrangementerKAMMERGRAVENE FRA ALTAI.


MIDGARD - historisk senter (ved Borre kirke)
19. januar kl.19.00

Foredrag ved guide Anna Arnestad

I Altaifjellene, som strekker seg over store deler av Russland, Kasakhstan, Mongolia og Kina, ligger hundrevis av frosne graver. Gravene ble funnet på 1920-tallet, og tilhører den nå tapte skytiske sivilisasjonen som blomstret i dette området for 2500 år siden.KAMMERGRAVENE FRA ALTAI


I tusenvis av år har Altaifjellene vært et viktig overgangsområde mellom den mongolske og den kasakhstanske steppen. Handel og kulturell utveksling gjør dette til et arkeologisk interessant område. Denne regionen har en mengde arkeologiske monumenter som varierer fra oldtid til nåtid, og som kan knyttes til flere ulike kulturer.

I historien møter vi første gang skyterne i overgangen mellom bronse- og jernalder, ca 800- 700 f.Kr. De var en sivilisasjon som besto av et nomadisk hestefolk. Alle elementer i hverdagsliv og krigføring var tilpasset hesteriding.

Skyternes velde strakte seg fra Svartehavet - med indikasjoner på kulturkontakt så langt som til Polen - og Mansjuria, en strekning på over 5000 km.

De tidligste organiserte utgravningene av skytiske graver ble utført under Peter den Stores regjeringstid (1689 - 1725) og de spektakulære gjenstandene av gull ble samlet i Eremitasjen i St. Petersburg. Men gullet er ikke den viktigste kilden til informasjon om den skytiske sivilisasjonen. I de store gravhaugene av jord (kurgan) fra Svartehavsområdet består funnene til stor del av metallobjekter, keramikk og bein.

På grunn av bevaringsforholdene er alt organisk materiale slik som tre, lær og tekstil forsvunnet helt og etterlatt seg et svart hull i informasjonen om denne storslåtte kulturen.

Utgravingene av frosne graver i Altaifjellene på begynnelsen av 1900-tallet har forandret denne situasjonen. Graver som hadde vært nedfrosset i over 2500 år på grunn av permafrosten, ble nå oppdaget. Gjenstandene av organisk materiale var fullstendig bevarte. Etter hvert er det funnet mumifiserte kropper med vakre tatoveringer, hester med full utrustning, gjenstander av lær, kinesisk silke og knyttede tepper fra den persiske gulf.

Fra 2000 til 2003 gravde et tysk - russisk team ut en enorm kongelig grav i Arzhan. Mer enn 9300 gjenstander ble funnet i hovedgraven. Nesten 6000 av disse var laget av gull. Dette funnet gjør den til den rikeste skytiske graven så langt i historien.

Gravrøvere har vært gravenes tradisjonelle erkefiende, men i dag henger en ny trussel over de frosne gravene. Den stadig smeltende permafrosten har alarmert arkeologer, klimatologer og andre, og disse har anmodet UNESCO om bistand.
Som følge av dette ble prosjektet “The Preservation of the Frozen Tombs of the Altai Mountains” dannet i 2005.

Tove Gleditsch Lie
11.januar 2011

Beate Arneberg Smedhus, Tove Gleditsch Lie, Anna Arnestad og Astrid Bjønness