Tidligere arrangementer Startside Kommende arrangementer

PETER NORMANN WAAGE

forteller fra sin siste bok

RUSSLAND ER SITT EGET STED

ONSDAG 17. OKTOBER KL. 19.00 i MARIAKAPELLET
PETER NORMANN WAAGE har gitt ut en
rekke bøker om
kulturhistoriske og politiske emner.
Han fikk Riksmålsforbundets litteraturpris i 2010
for boken "Leve friheten!
Traute Lafrenz og Den hvite rose".
Flere av hans bøker er
oversatt til tysk og russisk,
og i 2003 fikk han Petropol-
prisen i St.Petersburg
for sin bok om Dostojevskij.

Han ble statsstipendiat i oktober 2012.


ERIK WALLE WATNE. Direktør innovasjon Norge, Russland og Østeuropafondene skriver om "Russland er sitt eget sted":

Dette er en bok alle som har interesse for eller arbeider med Russland må lese. Den gir et innblikk i russisk historie, kultur og psyke som gjør at man bedre forstår hvorfor Russland er sitt eget sted.


MARIA SZACINSKI skriver om kvelden:

STOR KVELD I ZAZJIGALKAS REGI

Den aktive russiske klubben Zazjigalka i Tønsberg fikk storbesøk onsdag 17. oktober da den nyutnevnte statsstipendiaten Peter Normann Waage fortalte om sin siste bok

"RUSSLAND ER SITT EGET STED".

Det vakre Mariakapellet var nesten fullsatt av interesserte tilhørere som fikk valuta for hver kopek i løpet av kvelden.

Peter Normann Waage er en av våre store Russlandskjennere i dag. Han har gitt ut en rekke bøker om kulturhistoriske og politiske emner. I 2010 fikk han riksmålsforbundets litteraturpris for boken "Leve friheten! Traute Lafrenz og Den hvite rose", i 2003 fikk han Petropol-prisen i St. Petersburg for sin bok om Dostojevskij og i 2012 ble han statsstipendiat.

"Russland er sitt eget sted" er en bok som bør leses av alle som arbeider med Russland eller som har interesse for dette mangslungne landet. Waage fokuserte på Russland i dag, noe som er omtrent umulig uten å trekke tråder bakover i tiden. Han kom inn på levesett, ulike styreformer og statsordninger, religion - og ikke minst på ulike statsoverhoder. På tross av store problemer i dagens samfunn, ser han med håp på landets fremtid og har et positivt syn på den nye generasjonen russere.

Tilhørerne fikk rik anledning til å stille spørsmål, og Waage øste fra sin øyensynlig bunnløse kunnskapskilde.

Da formannen, Astrid Bjønness, takket for den givende kvelden, gikk mange hjem for å utdype sine kunnskaper, noen med nyinnkjøpte bøker.