Tidligere arrangementer Startside Kommende arrangementer

MARIAKAPELLET - ONSDAG 18. SEPTEMBER KL.19.00

"SERGEJ RACHMANINOV - mer enn klaverkonserter og preludier"

ASBJØRN ERIKSEN, professor ved universitetet i Oslo, holder foredrag om den store russiske pianisten.
 

SERGEJ RACHMANINOV

Tønsberg Koncertforening. 1st KONCERT i Saisonen iaften (Onsdag) kl.8 i Harmonien. Den russiske Klavermester og Komponist Rachmaninov”.

Dette kunne man lese i Tønsbergs Blad 2. oktober 1918. Tenk, Sergej Rachmaninov har spilt i Tønsberg! - Til å begynne med fikk han en heller kjølig mottakelse, men konserten endte med stor applaus, fremkallelse og blomster.

Han ble født i Velikij Novgorod i Russland 1. april 1873. Fordi man oppdaget tidlig at han var svært musikalsk begavet, fikk han klaverundervisning av sin mor allerede fra 4 års alder. Fra 1882 til 1885 var han elev i klaverklassen ved Musikk-konservatoriet i St.Petersburg. Senere fortsatte han sine klaverstudier i Moskva, og der studerte han også komposisjon. Etter å ha avlagt eksamen som pianist i 1891, tok han komponisteksamen med gullmedalje i 1892.

Pjotr Tsjaikovskij uttalte seg meget rosende om Rachmaninovs begavelse, og mange av hans tidligste verker er tydelig influert av Tsjaikovskij. Disse tidlige komposisjonene, f.eks. det kjente preludiet i ciss-moll, hadde allerede før århundreskiftet oppnådd stor popularitet, men hans første symfoni fikk en kjølig mottakelse av publikum og kritikere. Da ble Rachmaninov så skuffet at han bestemte seg for, hovedsakelig, å satse på klaverspillingen. Som en følge av dette, innledet han en omfattende solistvirksomhet, både i Russland og i Vest-Europa, og i tillegg underviste han i St.Petersburg og i Moskva. Denne virksomheten førte til at han ble kjent og berømt i vide kretser. Men han klarte ikke å holde seg unna komponeringen, så i begynnelsen av 1900-tallet begynte han å komponere for alvor. De kjente klaverkonsertene nr. 2 og 3 og også operaen “Francesca da Rimini” er fra denne perioden.

Nå var Rachmaninov kjent både i Europa og i Amerika som en av samtidens største pianister, og hans turné i USA i 1909 artet seg nærmest som et triumftog. Han opptrådte også som opera- og konsertdirigent. Som en følge av den russiske revolusjon i 1917 forlot han Russland den 22. desember samme år sammen med kone og 2 døtre. De tilbrakte noen få år i Skandinavia der han tjente til livets opphold ved å holde konserter, bl.a. i Tønsberg i 1918. Senere samme år, flyttet hele familien til USA der han hadde stor suksess som pianist. Men han var stadig plaget av hjemlengsel, og det var først da han fikk et feriested i Sveits som minnet ham om hans familiegård i Russland at han fikk ro til å komponere mye av musikken som vi kjenner i dag. Sergej Rachmaninov døde 28.mars 1943 i California.


Tove Gleditsch Lie

28.08.2013