Tidligere arrangementer Startside Kommende arrangementer

MARIAKAPELLET, tirsdag 29. oktober kl. 19.00

HANS HENRIKSEN, regissør og professor ved Kunsthøyskolen i Oslo,
holder foredrag om

KONSTANTIN STANISLAVSKIJ (1863 - 1938)

Konstantin Sergejevitsj Stanislavskij (1863 – 1938)

Da Konstantin Stanislavskij ble født i 1863, hadde livegenskapet vært opphevet i bare to år. Godsherrene hadde eid ikke bare bøndene, men de hadde også hatt sine private teatre der skuespillerne inngikk som deres eiendom. Ikke rart at Konstantins far, som hørte til en av de rikeste familiene i landet, ikke ville høre om sønnens interesse for teater. Det hørte ikke til hans klasse. Men ingenting kunne stoppe Konstantins higen etter teateret.
Hans egentlige navn var Aleksejev, men han tok scenenavnet Stanislavskij i 1884 for at familien ikke skulle vite at han var skuespiller. Det gjorde at han lenge ikke tok noen teaterutdannelse, men var amatør i lang tid. Han fikk imidlertid tilgang til et rikt kulturliv helt fra tidlig barndom og så stadig sirkus, ballett og dukketeater. Faren bygde også opp et eget teater på eiendommen deres, så Konstantin fikk tidlig innsikt i teaterlivet. Han øvde seg tidlig på «å leve rollen» ved å kle seg ut og vandre på
strandpromenaden på Jalta som forskjellige karakterer eller frekventere jernbanestasjonen som en bums eller spåmann.
Det var i 1897 at Stanislavskij møtte en annen person som var like lidenskapelig opptatt av teater som han; møtet med Nemirovitsj-Dantsjenko 22. juni 1897 er blitt historisk og avgjørende for teaterhistorien. Møtet fant sted på restauranten Slavjanskij bazar i Moskva og begynte til lunsj kl. 14.00 og varte til kl. 08.00 neste morgen over frokost på Stanislavskijs familiegods.
Året etter, i 1898, grunnla de sammen «Moskva Kunstnerteater», forkortet MKhAT. Det var på dette teateret Tsjekhovs skuespill skulle få sin utforming som psykologiske hverdagsdrama, og det var her Stanislavskij skulle utvikle sin «metode» som skulle bli lærebok i store deler av verdens teaterskoler.
Interessant er det å se at Stanislavskijs metode skulle nå ut til Vesten via USA. På «The Actor’s studio» i New York ble senere verdenskjente skuespillere som Marlon Brando, James Dean og Marilyn Monroe undervist i Stanislavskijs metode på 1940- og 50-tallet. «Metoden» brukes også i norsk teaterutdannelse og undervises i dag på Statens Teaterskole.

Vi er så heldige at vi skal få høre om Stanislavskij av en som til daglig arbeider med kommende skuespillere og selv har sin utdannelse fra Russland: Hans Henriksen. Velkommen!

Astrid Bjønness, 26.10.13