Tidligere arrangementer Startside Kommende arrangementer
Styret i Zazjigalka: Astrid Bjønness, Beate Arneberg Smedhus og Tove Gleditsch Lie

.
Astrid Bjønness - styreformann
Helt fra jeg begynte å studere russisk i 1974 har jeg arbeidet med språket og landet. Jeg tok russisk hovedfag på Universitetet i Oslo i 1982 og har arbeidet som reiseleder i Sovjetunionen på 70 og 80-tallet, reist over hele Russland, undervist i russisk for voksne på kveldstid og for ungdom på Steinerskolen i Vestfold i nesten 30 år. Jeg har også holdt foredrag og skrevet mange artikler om Russland og har lenge hatt en drøm om en forening som kunne formidle russisk kultur for allmennheten.
astridbjonness@combitel.no

Beate Arneberg Smedhus - kasserer
Bor i Melsomvik med mann og tre barn og jobber til daglig som spesialpedagog. Min interesse for russisk språk og kultur ble vekket da jeg begynte på videregående på Steinerskolen 1988. Vi startet da opp med russiskundervisning med Astrid Bjønness som lærer. Jeg ble umiddelbart fascinert av språket, og da jeg samtidig leste "Anna Karenina" for første gang var jeg solgt. Siden har jeg tatt grunnfag og storfag i russisk ved universitetet i Oslo, reist til Russland flere ganger og blir stadig mer fascinert av dette landet, som jo faktisk er vår nabo, og som rommer en så rik kultur. Jeg har lenge hatt et ønske om å dele denne fascinasjonen med flere enn bare den lille kretsen av litt sære russiskfrelste, for det er så uendelig mye å vise frem, og nå har det blitt mulig gjennom Zazjigalka.
be-smed@online.no

Tove Gleditsch Lie - nettansvarlig
Jeg bor på Nøtterøy der jeg har undervist i grunnskolen i 40 år. I minst 30 av disse årene har jeg vært oppslukt av det russiske: Landet, folket, litteraturen og ikke minst musikken som står meg spesielt nær - i de senere år også det vakre språket etter at jeg gikk på russisk-kurs hos Astrid Bjønness. I mai 2009 fikk jeg også med meg et 2-ukers russiskkurs i St. Petersburg. Der opplevde jeg bl.a. en del russiske operaer som satte varig inntrykk. Det er derfor meget tilfredsstillende å kunne dele den russiske kulturen med andre mennesker, slik vi gjør i Zazjigalka.
tovegle@online.no